استفاده از پوکه معدنی در زیرسازی جاده

پوکه معدنی به دلیل شکل گیری در شرایط سخت از مقاومت بالایی برخوردار است.

یکی از کاربرهای اصلی پوکه در زیرسازی جاده ها جهت جلوگیری از نشست خاک میباشد.

در مقاله کاربرد پوکه در کشاورزی اشاره شده که پوکه معدنی از ترک برداشتن خاک جلوگیری کرده و طول عمر فرسایش خاک را افزایش میدهد.

در جاده سازی نیز از پوکه قروه برای جلوگیری از ترک خوردن زمین و خاک استفاده می شود.

غالباً جهت افزایش استحکام پوکه آن را با خاک رس و آهک مخلوط می کنند.

ماده حاصل پوکه لیکا نام دارد.

از خاصیت های خاک رس زمانیکه با آب مخلوط شده بصورت خمیری سفت درمی آید.

که همین باعث خاصیت فنری شده و به هنگام عبور خودروهای سنگین موجب لرزش می شود.

زیرسازی جاده با پوکه معدنی

همواره زیر سازی جاده ها یکی از مشکلات عدیده برای افراد  و کارشناسان مشغول در حوزه راهسازی بوده است.

بر اثر ساختن جاده بر روی خاک های سست و رسوبی سبب می شود تا جاده در کوتاه مدت نشست داشته باشد.

غالبا از مخلوط خاک رس و آهک برای زیرسازی جاده استفاده می شود که این مخلوط آب زیادی به خود جذب کرده و پس از خشک شدن ترک میخورد.

حتی در صورت خشک شدن هم لایه زیرین جاده سست شده و بر اثر عبور خودروهای سنگین سبب لرزش جاده می شود.

یکی از کاربردهای اصلی پوکه جلوگیری از ترک خوردن خاک و سطح زمینی میباشد.

به همین جهت امروزه استفاده از پوکه در راهسازی به امری معمول تبدیل شده است.

کاربرد پوکه در راهسازی جهت جلوگیری از نشست جاده

استفاده از پوکه معدنی در زیرسخات جاده ها ضمن کاهش وزن خاکریزی،  موجب زهکشی مناسب راه و جلوگیری از نشت آب به بستر هر دو طرف جاده می شود.

برای سبکتر کردن بستر جاده حتی می توان از پوکه های سبک وزن تر استفاده نمود.

استفاده از پوکه صنعتی قروه برای زهکشی جاده

در بسیاری از مناطق که دارای بارش های فراوانی هستند و چاره ای برای عبور جاده از قسمت دیگری نمیباشد.

افزایش متوسط بارش در این مناطق سبب تشکیل سطوح زیرزمینی آب می شود.

جاده هایی که در در بستر لایه های زیرزمینی آب عبور می کنند.

در این مناطق آب های زیرزمینی سطح بالایی دارند.

که باعث شده تا بستر خاک به مرور زمان نشست کرده و سبب تخریب زیرسازی جاده در این مناطق شوند.

از پوکه قروه جهت زهکشی و هدایت آبهای سطحی به کانالهای زهکشی شده می شود.

با توجه مقاومت پوکه معدنی می توان از آن در ساخت زیرساخت جاده به عنوان یک ماده پر کننده خوب استفاده می شود.

کاربرد پوکه معدنی به عنوان عایق در جاده

یکی دیگر از کاربردهای مهم پوکه عایق بودن آن در برابر گرما و سرما میباشد.

پوکه معدنی به دلیل داشتن حفره های ریز فراوان در ساختار باعث نگه داشتن هوا در این حفره ها شده و به عنوان عایقی مناسب در برابر گرما و سرما عمل می نماید.

در مناطق کوهستانی و در مسیرهایی که همیشه احتمال یخبندان آب در کانال های زهکشی شده جاده وجود دارد از پوکه به عنوان یک عایق حرارتی جهت جلوگیری از یخ زدگی آب در بستر جاده و کانال های زهکشی استفاده می شود.

استفاده از پوکه معدنی جهت جلوگیری از یخ زگی جاده

در مطلب قبلی نیز اشاره شد که در مناطق کوهستانی در فصل سرما به دلیل کاهش فراوان دما به مدت چند روز باعث می شود تا آب موجود در خاک یخ زده و این یخ زدگی سبب تورم و در نهایت باعث ایجاد شکاف و ترکیدن سطح جاده می شود.

کاربرد پوکه قروه در اینگونه موارد به عنوان یک عایق حرارتی عمل کرده و از نفوذ سرما به لایه های زیرین جلوگیری می نماید.

شرایط یخبندان جاده

  • وجود خاک نامناسب
  • باقی ماندن درجه حرارت هوا به زیر صفر در چند روز
  • وجود سطح بالای آبهای زیرزمینی که همین امر سبب نفوذ آب به درون خاک می شود.

کاربرد پوکه معدنی در ساخت جاده

استفاده از پوکه معدنی به همراه قیر برای ایجاد مخلوطی مناسب جهت جایگیزینی سنگ برای تولید آسفالت میباشد.

   • 08735243612 - دفتر
  • 09015522121
  • 09908164480

مطالب مشابه

تاریخ انتشار 1398/3/22 در دسته پوکه معدنی