استفاده از پوکه در ساخت آبنما باعث شده تا آبنماهای سبک و در عین حال استفاده از پوکه معدنی در تزیین آبنما و زیبا ساختن آن بسیار کاربردی مورد استفاده میباشد