پوکه معدنی دارای کاربردهای فراوانی میباشد که از جمبه میتوان به کاربرد پوکه در مترو اشاره کرد. پوکه به دلیل وزن کم یکی از بهترین مصالح در ساخت مترو است