تماس جهت سفارش | پوکه قروه

جستجو برای پوکه ساختمانی

کاربرد پوکه در کاهش ورزن ساختمان

کاربرد پوکه در کاهش ورزن ساختمان - پوکه قروه

استفاده از پوکه به عنوان یکی از جایگزین های مناسب در مصالح ساختمانی سنتی همچون ماسه باعث کاهش وزن ساختمان و مقاومت ساختمان در برابر زلزله می شود

کاربرد پوکه در کاهش ورزن ساختمان
استفاده از پوکه در ساختمان

استفاده از پوکه در ساختمان - پوکه قروه

پوکه یکی از سبکترین مواد معدنی استخراج شده از دل کوه میباشد که استفاده از آن از ساختمان سازی باعث سبک سازی ساختمان می شود

استفاده از پوکه در ساختمان