تماس جهت سفارش | پوکه قروه

جستجو برای کف سازی

شیب بندی با پوکه معدنی

شیب بندی با پوکه معدنی - پوکه قروه

شیب بندی با پوکه معدنی یکی از مسایل جزئی و مهم بوده که باید در ساختمان سازی به درستی انجام شود. پوکه معدنی یکی از مصالح مهم مورد استفاده در شیب بندی است

شیب بندی با پوکه معدنی
کاربرد پوکه معدنی در کف سازی

کاربرد پوکه معدنی در کف سازی - پوکه قروه

پوکه معدنی یکی از پر مصرف ترین مصالح در ساختمان سازی میباشد. یکی از کاربردهای اصلی استفاده از پوکه معدنی کف سازی ساختمان است.

کاربرد پوکه معدنی در کف سازی