تماس جهت سفارش | پوکه قروه

جستجو برای خرید پوکه عدسی

پوکه عدسی

پوکه عدسی - پوکه قروه

پوکه عدسی یکی دیگر از انواع پوکه معدنی در پوکه غرب است. پوکه عدسی به پوکه کله مورچه ای معروف است که وزن کم و استحکام زیاد در برابر فشار از مزیت های آن است.

پوکه عدسی
عنوان محصول آزمایشی

عنوان محصول آزمایشی - پوکه قروه

پوکه عدسی | قیمت پوکه عدسی | خرید پوکه عدسی

عنوان محصول آزمایشی